Άλλες μορφές ΣΔ

Σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να εμφανιστεί και στις ακόλουθες περιπτώσεις :

  • Γενετικά ελαττώματα των β-κυττάρων του παγκρέατος
  • Γενετικό ελάττωμα της δράσης της ινσουλίνης
  • Νόσοι του παγκρέατος
  • Ορμονικές διαταραχές και ενδοκρινικά νοσήματα
  • Διαβήτης λόγω λήψης φαρμάκων