Ο σκοπός του αυτοελέγχου

 

 

Εφαρμόζοντας τακτική αυτομέτρηση του σακχάρου στο αίμα αποφεύγεται πιθανή οξεία διαταραχή του μεταβολισμού και οι συνέπειες των διαβητικών ασθενειών. Ο αυτοέλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους διαβητικούς που εφαρμόζουν ένεση ινσουλίνης, καθώς επί τη βάσει των μετρούμενων τιμών ποσοστών γλυκόζης στο αίμα, προσδιορίζεται και η δόση της ινσουλίνης.

 

 

Τα οφέλη της αυτομέτρησης:

 • Προστασία έναντι της υπογλυκαιμίας και της υπεργλυκαιμίας.
 • Καλύτερη κατανόηση και έλεγχος του διαβήτη.
 • Εικόνα για την αλληλεξάρτηση του μεταβολισμού.
 • Αναγνώριση των επιπτώσεων της σωματικής δραστηριότητας των ορμονικών επιδράσεων και του άγχους στο σάκχαρο του αίματος.
 • Καλύτερη κατανόηση των μέτρων που απαιτούνται.
 • Στενότερη συνεργασία και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη συμβουλευτική ομάδα για το διαβήτη.
 • Κοινή ευθύνη για τη θεραπεία.
 • Καλύτερη ποιότητα ζωής λόγω της αυξημένης ασφάλειας στον ελεύθερο χρόνο, κατά τη διάρκεια των διακοπών και της άσκησης.
 • Καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας.
 • Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής οφείλεται σε αποφυγή των συνεπειών του διαβήτη.
 • Η συχνότητα μέτρησης του σακχάρου του αίματος εξαρτάται από τη θεραπεία του διαβήτη.

Είναι απαραίτητο να ελέγχετε τα ποσοστά γλυκόζης στο αίμα ακόμη και σε μικρότερες χρονικές περιόδους ή σε «εξαιρετικές περιπτώσεις», για παράδειγμα με υποψία υπεργλυκαιμίας ή κετοξέωσης, σε ασθένειες με πυρετό, εμετό ή διάρροια, καθώς και αν βρίσκεστε σε κατάσταση με σημαντικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό καθημερινό ρυθμό (π.χ. εργασία σε βάρδιες , διακοπές με χρονική υστέρηση).

 

ΠΗΓΕΣ:

www.vpd.si
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία www.ede.gr
Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος www.ngda.gr